W naszej ofercie znajduje się:

  • kompleksowa obsługa inwestycji 
  • tyczenie budynków i urządzeń infrastruktury technicznej
  • inwentaryzacje powykonawcze
  • mapy do celów projektowych 
  • inwentaryzacje pionowości szybów windowych
  • pomiary suwnic i konstrukcji inżynierskich
  • bilanse robót ziemnych 
  • pomiary powierzchni użytkowej lokali
  • podziały nieruchomości

logotyp